Master Luigi Mondelli, 8 Panams, 5x Gold, 3x Silver » Luigi Mondelli 2012 Panams Silver